Ấm Ức - Quỳnh Trang

Ấm Ức Quỳnh Trang

Ấm Ức - Quỳnh Trang.

Ấm Ức - Nguyên Chấn Phong

Chiều bên sông, nước chia đôi dòng
Buồn mênh mông, trách ai đổi lòng
Tủi phận tôi, nổi trôi nhánh lục bình
Người đời coi khinh, anh nỡ chạy theo bóng hình.

Ngày xa xưa, nói sao cho vừa
Chiều sông thưa, trao ngàn câu hứa
Sầu đơn côi, đành lỡ tơ duyên rồi
Lời ngọt đầu môi, người đành quay lưng bước vội.

Mình ênh, lẻ loi sớm chiều
Bên mái tranh nghèo tháng ngày hạnh hiu
Chiếc bóng cô liu, đời ai sẽ hiểu
Xót xa đáy lòng ấm ức bao điều

Người đi, lỡ đi xuân thì
Yêu sẽ được gì, vương sầu bờ mi
Hoài công, ai đã thay lòng
Có còn chi nữa đợi mong.

Ấm Ức - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !