Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Quỳnh Trang

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Quỳnh Trang

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Quỳnh Trang.

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Lời

Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng để ngậm ngùi
Chim nhớ lá rừng
Ai biết mẹ buồn vui
Khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi
Mẹ nhổ tóc sâu
Hai chị em
Tóc bạc như nhau
Đôi mắt cậu buồn thiu phiêu lưu
Rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa
Dãi nắng dầm mưa
Ai cách xa cội nguồn
Ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh
Khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh
Xin được làm mây
Mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ
Cất bước ly hương
Xin được làm gió
Dập dìu đưa điệu ca dao
Trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào
Một lời cho nhau
Xin sống lại tình yêu đơn sơ
Rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa
Dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thôi buồn một mình ngồi
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh
Khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh
Xin được làm mây
Mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ
Cất bước ly hương
Xin được làm gió
Dập dìu đưa điệu ca dao
Trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào
Một lời cho nhau
Xin sống lại tình yêu đơn sơ
Rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa
Dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thôi buồn một mình ngồi
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh
Khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh
Xin nắng hạ thôi buồn một mình ngồi
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh
Khung trời kỷ niệm
Chợt thèm
Rau đắng nấu canh

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !