ĐA TẠ - THIÊN QUANG FT QUỲNH TRANG

ĐA TẠ - THIÊN QUANG FT QUỲNH TRANG

Đa Tạ - Quỳnh Trang ft Thiên Quang.

Đa Tạ - Anh Việt Thu : Lời

Tôi xin đa tạ ngày nao súng phải thẹn thùng,
Ngày nao súng phải lạnh lùng.
Nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng
Ôi mây xõa tóc nghiêng nghiêng.
Xin đa tạ người em bé bỏng mặn mà,
Người em bé bỏng thật thà.
Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai.
Lời ai ru gió hiu hiu buồn.

Tôi xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm,
Lời ca tiếng ru êm đềm
Ôi lời ca đã xua chinh chiến
Ru chim trắng trắng tung bay.
Xin đa tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cày,
Dòng máu đã chảy miệt mài
Xin lời ru xua hãi hùng đi.
Lời ai ru gió hiu hiu buồn.

Tôi xin đa tạ dòng máu thắm đổ ruộng cày,
Dòng máu đã chảy miệt mài
Trên đồng sâu hay trên ruộng lúa
Xanh thăm thẳm mắt em thơ
Xin đa tạ mẹ quê nắng lõa mù lòa,
Mẹ quê nước nở lệ nhòa
Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai
Lời ai ru gió hiu hiu buồn.

Tôi xin đa tạ lời ca nở hoa ân tình,
Lời ru giữ quê hương mình
Nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng
Ôi mây xõa tóc nghiêng nghiêng.
Xin đa tạ ngày nao súng phải thẹn thùng
Ngày nao súng phải lạnh lùng.
Xin lời ru xua hãi hùng đi
Lời ai ru gió hiu hiu buồn.
Lời ai ru gió hiu hiu buồn

Đa Tạ - Quỳnh Trang ft Thiên Quang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !