ĐƯỜNG VỀ MIỀN TRUNG - QUỲNH TRANG| ALBUM KHÚC TƯƠNG PHÙNG

ĐƯỜNG VỀ MIỀN TRUNG - QUỲNH TRANG

Đường Về Miền Trung - Quỳnh Trang Bolero| Album Khúc Tương Phùng.

Đường Về Miền Trung - Lời bài hát

Ai mà không nhớ vấn vương miền quê ấu thơ

Thôi buồn làm chi nhớ thương càng vương nỗi sầu

Đường về miền Trung nắng non cháy da ruộng khô

Có người em gái… đêm ngày trông ngóng

Mong chờ người xa mỏi mòn mà dòng sông vẫn trông.


Ta buồn ta hát nhớ thương ầu ơ chốn xa

Nghe lòng thương quá tháng mưa ngập qua xóm nghèo

Tháng mười mưa bão tháng năm nắng gieo hạn khô

Tảo tần mẹ hai… dãi dầu chị sáu

Ta thèm câu hát nấu ơi, ầu ơ sớm trưa….


Đường về miền Trung đá núi cheo leo

Tiếng gió sóng bên eo gió qua đèo buồn câu hát theo

Đường về miền Trung xa lắc xa lơ

Xa lắc xa lơ gió phai mờ dòng sông thuở thơ

Ai về ai ơi, ôi miền quê nhớ

Hỡi người em gái nắng non còn thêm bão giông.


Đường về miền Trung đá núi cheo leo

Tiếng gió sóng bên eo gió qua đèo buồn câu hát theo

Đường về miền Trung xa lắc xa lơ

Xa lắc xa lơ gió phai mờ là dòng sông thuở thơ

Ai về ai ơi, ôi miền quê nhớ

Hỡi người em gái nắng non… còn thêm bão giông…

MV Đường Về Miền Trung - Quỳnh Trang | Album Khúc Tương Phùng

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !