KIẾP SAU NGUYỆN LÀM MỘT ĐÓA SEN - QUỲNH TRANG

KIẾP SAU NGUYỆN LÀM MỘT ĐÓA SEN - QUỲNH TRANG

Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen - Quỳnh Trang.

Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen (Nhạc Hoa, Lời Việt: Lee Phú Quý)

Nguyện kiếp sau thân ta là sen
Bình tâm buôn bỏ đi luyến ái
Dù thấm bùn lấm lem
Dựa gió mà ngủ yên
Hoa tàn hoa cứ rơi hoa nào hay.

Nguyện kiếp sau thân ta là sen
Để quên đi chuyện trăng gió kia
Được kế cận sớm hôm
Được Đức Phật thuyết kinh ❤️❤️❤️
Bao trầm tư biến tan không phiền lo.

Nguyện mai sau hóa thân hoa sen
Vì tơ duyên cớ sao luôn bẽ bàng vậy
Từ hữu ý đến vô tình
Người sẽ tổn thương ta
Thì tội chi luyến lưu nợ duyên ấy

Nguyện mai sau hóa thân hoa sen
Khỏi trầm luân đắng cay đau khổ cùng cực
Khỏi chuốc lấy những muộn phiền
Là những nỗi ưu hoài
Là được hay mất xuôi theo tự nhiên
( Thiền định như nhánh hoa trong lòng ta.)

Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !