MẸ TỪ BI - QUỲNH TRANG

ME-TU-BI-QUYNH-TRANG

Mẹ Từ Bi - Quỳnh Trang.

Mẹ Từ Bi - Sáng tác: Thơ: Thượng Toạ Thích Từ Giang, Nhạc: Chúc Linh

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chắp tay quỳ kính lạy Người, thiết tha con khấn nguyện cầu
Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường
Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giác.

Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoa dịu lầm than
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên 💕💕💕

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ từ bi, xót thương cứu độ trần gian.

Mẹ Từ Bi - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !