NẾU XUÂN NÀY VẮNG ANH - QUỲNH TRANG

NẾU XUÂN NÀY VẮNG ANH - QUỲNH TRANG

Nếu xuân này vắng anh - Quỳnh Trang.

Nếu xuân này vắng anh - Bảo Thu : Lời

Xuân đã về anh có hay?
Hoa bướm vui mùa sum vầy
Nơi phương trời anh có nhớ
Một người luôn nhắc tên anh ❤️❤️❤️
Và mơ duyên lứa đôi...

Nếu xuân về vắng anh
Ong bướm thôi dệt duyên lành
Dây tơ trùng cung lỡ phím
Cho khúc hát ái ân
Từ nay lỡ tơ duyên.

Thu qua đông tàn
Nàng xuân mới sang
Muôn sắc huy hoàng
Xuân này nếu vắng anh
Lạc bầy chim yến bay
Ngày xuân như đông buồn.

Nếu xuân này vắng anh
Như lá khô buồn xa cành
Như giao thừa im tiếng pháo
Mai úa sắc bên hiên
Thì đừng đến xuân ơi!

Nếu xuân này vắng anh - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !