NGÀY EM VU VY - QUỲNH TRANG

NGÀY EM VU VY

Ngày Em Vu Vy - Quỳnh Trang.

Ngày Em Vu Vy - Lời bài hát

Ngày vui đã đến sao em thoáng buồn

Đời người con gái khoác áo vu quy

Cùng ai kết mối lương duyên

Rời vòng tay ấm mẹ thầy


Sống bên kẻ lạ người xa

Tình đầu hai đứa thôi đành lỡ làng

Lòng em đâu muốn phụ phàng tình anh

Làm thân con gái khuê môn


Đền ơn cha nghĩa sinh thành

Nuốt lệ tìm vui bên chồng

Mười hai bến nước đục trong ai biết

Đâu lường thương cho một kiếp hồng nhan


Bao đêm lệ buồn nhòa hoen ước mi

Từ đây con ước mong gì

Cánh hoa tàn theo bão giông

Người ơi thấu hiểu xin đừng trách hờn


Vùi chôn mơ ước mộng đẹp ngày xanh

Hẹn nhau trong kiếp mai sau

Đẹp duyên tơ tóc bên người

Kiếp này đành thôi lỡ làng


Ngày vui đã đến sao em thoáng buồn

Đời người con gái khoác áo vu quy

Cùng ai kết mối lương duyên

Rời vòng tay ấm mẹ thầy


Sống bên kẻ lạ người xa

Tình đầu hai đứa thôi đành lỡ làng

Lòng em đâu muốn phụ phàng tình anh

Làm thân con gái khuyê môn


Đền ơn cha nghĩa sinh thành

Nuốt lệ tìm vui bên chồng

Mười hai bến nước đục trong ai biết

Đâu lường thương cho một kiếp hồng nhan


Bao đêm lệ buồn nhòa hoen ước mi

Từ đây con ước mong gì

Cánh hoa tàn theo bão giông

Người ơi thấu hiểu xin đừng trách hờn


Vùi chôn mơ ước mộng đẹp ngày xanh

Hẹn nhau trong kiếp mai sau

Đẹp duyên tơ tóc bên người

Kiếp này đành thôi lỡ làng.


Hẹn nhau trong kiếp mai sau

Đẹp duyên tơ tóc bên người

Kiếp này đành thôi lỡ làng.

Video Clip Ngày Em Vu Vy - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !