NGHIỆP TRẦN - QUỲNH TRANG

NGHIEP-TRAN-QUYNH-TRANG

Nghiệp Trần - Quỳnh Trang.

Nghiệp Trần - Sáng tác: Nguyễn Phúc

Nghiệp trần, vương mang
Làm sao dứt để trở về chốn chân tu
Chuyện tử sanh, nơi dương trần
Là kiếp duyên nhân sinh trải qua trong luân hồi.

Dòng đời, hư ảo
Hãy nên giữ - giữ lấy tâm tịnh - bởi u mê
Nơi thế gian, bao oan nghiệp
Vì lòng tham - sân - si theo ta.

Ai trong cõi nhân gian,
Đâu hay mình nghiệp xưa đã mang.
Thương cho kiếp nhân sinh,
Đắm say trong danh lợi phù vinh.
Khi mãn kiếp căn duyên,
Còn bên ta chỉ bao nghiệp phần
Sống trong kiếp luân hồi,
Đời vay trả phải trả vay bao giờ thôi.

Nơi chân lý khai thiên,
Con phát nguyện về bên Thế Tôn
Thoát khỏi chốn u mê,
Xa lánh bao oan nghiệp thế gian.
Nguyện theo Đức Như Lai,
Nguyện cho bao chúng sanh an lành.
Nguyện giải kiếp oan khiên,
Nguyện cho tất cả thế nhân thoát trầm luân 💕💕💕

Nghiệp Trần - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !