NGHÌN MẮT NGHÌN TAY - QUỲNH TRANG

NGHIN-MAT-NGHIN-TAY-QUYNH-TRANG

Nghìn Mắt Nghìn Tay - Quỳnh Trang.

Nghìn Mắt Nghìn Tay - Nhạc Hoa: Lộ Dũng, Lời Việt: Bảo Viên

Lòng con thành tâm khấn nguyện
Từ bi Quan Âm Bồ Tát
Nhành dương liễu, Thanh Tịnh bình
Dịu đi hết ngàn khổ đau
Cầu cho ai đang khấn nguyện
Vượt qua muôn vàn hiểm nguy
Chúng sinh thoát qua luân hồi
Trần ai lắm điều xót xa

Lợi danh phủ lên kiếp người
Màn đêm vô minh che lối
Tử - sinh thoáng qua như mộng
Vì sao mãi còn chấp mê?
Phật ơi lòng con có Phật
Người hãy dắt dìu chúng con
Bước theo ánh dương trí tuệ
Và tâm sáng trong... giữa màn đêm

Nghìn tay vô biên, cứu khổ trần gian
Nghìn mắt chiếu sáng, thấu tỏ thế nhân
Nghìn tai tinh thông, lắng nghe khóc cười
Người thương thế gian, chứa chan lệ rơi

Phật ơi con xin xoá tan lầm than
Nguyện dâng ánh sáng, sáng toả khắp phương
Toà sen trên cao, ánh dương, Cam Lộ
Người thương thế gian, cứu độ nhân sinh.

Nghìn Mắt Nghìn Tay - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !