NGƯỜI MANG TÂM SỰ - QUỲNH TRANG

NGƯỜI MANG TÂM SỰ

Người Mang Tâm Sự - Quỳnh Trang.

Người Mang Tâm Sự - Lời bài hát

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu

Bây giờ chê chán nẻo đi đường về

Tôi lầm tin lời người ta

Tôi làm tôi khổ vì yêu

Để giờ đây nức nở thế này.


Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!

Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ

Cung đàn lỗi nhịp đường tơ,

Cung sầu chết cả hồn thơ

Để lòng tôi giá lạnh như tờ.


Ai đem con sáo sang sông

Để cho sổ lồng nó bay

Nó bay nó chẳng về đâu

Ai chia duyên Bắc tình Nam

Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.


Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!

Bây giờ đi sớm về khuya một mình

Ôi nhìn thế sự nổi trôi

Cũng đành chấp nhận mà thôi

Để mặc cho con tạo xoay vần.

Video Clip Người Mang Tâm Sự - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !