NHỚ ANH LÝ BÔNG MAI - QUỲNH TRANG

NHỚ ANH LÝ BÔNG MAI

Nhớ Anh Lý Bông Mai - Quỳnh Trang.

Nhớ Anh Lý Bông Mai - Lời bài hát

Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ

Trên lối đi về lắm kẻ đợi mong

Bây giờ tình đã sang sông

Anh trèo cây khế, ngó mong đất trời.


Bông mai vàng tiễn nàng xa xứ

Anh ở quê nhà anh cứ đợi trông

Mai vàng nở rộ mùa bông

Em xa mà chẳng trông mong ngày về.


Bông mai ơi! Hỡi bông mai vàng!

Giờ nàng vẫn xa mùa xuân Tết đến

Cho cõi lòng ta thui thủi mình ên

Con trăng thề, con trăng não nề

Ơi lý xàng xê, ai về trăng sáng

Quê nhà chỉ có mình ta nhớ nàng.


Bớ em ơi! Sao chẳng nói một lời?

Bớ em ơi! Sao chẳng nói một lời?

Bớ em ơi! Sao chẳng nói một lời?

Video Clip Nhớ Anh Lý Bông Mai - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !