PHẬT VỀ TRONG MÂY - QUỲNH TRANG

PHAT-VE-TRONG-MAY-QUYNH-TRANG

Phật Về Trong Mây - Quỳnh Trang.

Phật Về Trong Mây - Sáng tác: Hamlet Trương

Hôm nay, con thấy Phật về trong mây
Lòng con vui sướng ngỡ như mình tái sinh đời
Con trông Phật cười, nụ cười bao la thấu hiểu
Nụ cười nhân tâm soi chiếu
Cho con quên đời con khổ đau nhiều.

Hôm nay, con thấy Phật về trong mây
Hào quang rực sáng ngỡ như là chốn Thiên Đàng
Con xin ơn Người, hình Người trong tim ấp ám ❤️❤️❤️
Dìu đời con qua bão táp
Cho con tin vào lời Pháp nhiệm màu.

Mây ngàn phương như tình thương Phật trao cho đời
Bao trầm luân, không nề chi để cứu độ người
Mây trời bay như chuyện nơi nhân thế bao đời
Giữ làm chi khi một mai về với cát bụi.

Hôm nay, con thấy Phật về trong mây
Lòng con phơi phới cũng như mấy bốn phương trời 💕💕💕
Con xin theo Người, đời này cho con đi tới
Mỗi ngày thân, tâm như mới
Tham - sân - si tạm rời trái tim này.

Phật Về Trong Mây - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !