QUÁN TRỌ TRẦN GIAN - QUỲNH TRANG

QUÁN TRỌ TRẦN GIAN - QUỲNH TRANG

Quán Trọ Trần Gian - Quỳnh Trang.

Quán Trọ Trần Gian - sáng tác Đăng Anh : Lời

Quán trọ trần gian

Cho ta nhiều mơ mộng

Cuộc sống tranh giành

Chỉ vì hai chữ lợi danh

Người thì lao đao

Còn người kia trong sang giàu

Kiếp sống vô thường

Quá nhiều khổ đau

Đời tựa mây bay

Đâu ai hay làm

Kiếp người

Nơi chốn du hành

Là địa ngục trần gian

Mà sao ta

Cứ hơn thua tranh giành

Cứ loanh quanh chữ tiền

Như con thuyền lạc giữa biển khơi

Điệp Khúc :

Ai ơi …

Sống ở trên đời

Đừng nên chua chát

Với người với ta

Sống xa hoa

Sống trong ngọc ngà

Hãy nhớ rằng nhân quả

Không phải ở đâu xa

Sống không khinh

Không ghét không hận thù ❤️❤️❤️

Thì buồn vui sướng khổ

Như mây chiều vào thu

Đời tựa mây bay

Đâu ai hay làm kiếp người

Nơi chốn du hành

Là địa ngục trần gian

Quán Trọ Trần Gian - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !