SÔNG VÀ BIỂN - QUỲNH TRANG

SONG-VA-BIEN-QUYNH-TRANG

Sông và Biển - Quỳnh Trang.

Sông và Biển - Sáng tác: Thượng Tọa Thích Pháp Hòa

Em chưa từng thấy biển
Em chỉ biết dòng sông
Nhưng có nghe cô dạy
Biển thì rộng hơn sông

Biển thì rộng hơn sông
Bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông

Em chưa từng thấy Phật
Em chỉ thấy hình thôi
Nhưng có nghe cô dạy
Phật thì ở trong tâm

Phật thì ở trong tâm
Ở trong tất cả mọi người
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi
Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi

Em chưa từng thấy biển
Em chỉ biết dòng sông
Nhưng có nghe cô dạy
Đừng để lòng hẹp như sông

Hãy để lòng rộng mênh mông
Bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông

Em chưa từng thấy Phật
Em chỉ thấy hình thôi
Nhưng có nghe cô dạy
Phật thì ở trong tâm

Phật thì ở trong tâm ❤️❤️❤️
Ở trong tất cả mọi người 💕💕💕
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi
Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi

Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông

SÔNG VÀ BIỂN - QUỲNH TRANG

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !