THUA MỘT NGƯỜI DƯNG - QUỲNH TRANG FT DƯƠNG THIÊN ĐÌNH

THUA MỘT NGƯỜI DƯNG - QUỲNH TRANG FT DƯƠNG THIÊN ĐÌNH

Thua Một Người Dưng - Quỳnh Trang & Dương Nghi Đình.

Thua Một Người Dưng - Sáng tác: Tô Tài Năng

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?
Cuộc sống là bao, vì đâu không mến thương nhau?
Người thì lao đao còn người kia sống trong sang giàu
Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao?

Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa
Dù trước dù sau nào ai sinh tử không qua
Bạc tiền lợi danh giờ đây bỏ nhau sao đành
Toan tính giựt giành tình anh em thua một người dưng

Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghĩ cho mình
Giúp người sa cơ nào muốn trả ơn
Mà tại sao? Anh em một nhà
Chung một dòng máu
Sanh nhau đủ điều rào trước đón sau
Này ai ơi! Hãy nhớ lấy câu
Anh em như bát nước đầy
Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau.
Anh em như bát nước đầy
Rách lành đùm bọc đỡ đần có nhau.

Thua Một Người Dưng - Quỳnh Trang & Dương Nghi Đình

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !