TÌNH PHÁP DUYÊN TĂNG - QUỲNH TRANG

TÌNH PHÁP DUYÊN TĂNG

Tình Pháp Duyên Tăng - Quỳnh Trang.

Tình Pháp Duyên Tăng - Lời bài hát

Người từ từ đâu đem tới,

Pháp âm truyền trao cho đời,

Vượt thoát ưu phiền, trầm luân đau khổ.

Nam mô bổn sư Thích Ca phật đà đem soi sáng.

Điệp Khúc :

Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên

Kệ kinh chuyên cần của chúng tu.


Người từ từ khi vô thuỷ

Đắm say trần duyên, buộc ràng,

Lầm tưởng sang giàu là chuyện hạnh phúc.

Hãy xa lánh khổ đau, hướng tâm quay về

Tìm phương giải thoát, giải thoát giải thoát.

Điệp Khúc :

Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên

Kệ kinh chuyên cần của chúng tu.

Cùng góp lời ca đem câu kinh phật

Khai tâm mê tình của mọi chúng sinh.


Nam mô. Ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.

Còn mê còn chấp say trong luân hồi,

Tham sân si kia làm ta đau khổ, vui sướng chi,

Sao không lo tu rèn tâm luyện chí.


Ngày nào về lại quê cũ.

Ở phương trời tây đạo tràng

Của đức Di Đà là nơi Lạc Quốc.

Có chim hót líu lo, líu lo.

Biết bao lời ca phật pháp.

(phật pháp,phật pháp.)

Điệp Khúc :

Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên,

Kệ kinh chuyên cần của chúng tu.


Mùi đời còn bao cay đắng, đắm say mà chi.

Ta cùng về chốn Liên Đài, từ bi bác ái.

(Có chim hót líu lo líu lo

Biết bao lời ca phật pháp, phật pháp phật pháp)

Điệp Khúc :

Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên,

Kệ kinh chuyên Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên,

Kệ kinh chuyên cần của chúng tu.

Video Clip Tình Pháp Duyên Tăng - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !