TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ - QUỲNH TRANG

TRANG-TRON-THANG-TU-QUYNH-TRANG

Trăng Tròn Tháng Tư - Quỳnh Trang.

Trăng Tròn Tháng Tư - Sáng tác: Chúc Linh

Từ vườn Lâm Tỳ Ni đấng Thế Tôn đản sanh.
Hoa Vô Ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương.
Thành Ca Tỳ La Vệ, gió reo vui trời bừng sáng.
Người người hân hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra đời...

Ánh sáng Như Lai, diệt tham sân si sáng soi đạo vàng.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư chúng con xin lạy Người.

Đạo vàng nương Từ Bi, đem đến cho mọi người ❤️❤️❤️
Xóa tan đi ưu phiền sống vui trong Lục Hòa 💕💕💕
Lòng con nguyện tinh tấn, quyết đi theo đường chân lý.
Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành...
Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lạy Người.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính.

Trăng Tròn Tháng Tư - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !