TRỞ LẠI BẠC LIÊU - QUỲNH TRANG

TRỞ LẠI BẠC LIÊU

Trở Lại Bạc Liêu - Quỳnh Trang.

Trở Lại Bạc Liêu - Lời bài hát

Về trông, sóng lúa mênh mông

Hẹn những mùa vàng bội thu.

Bạc Liêu miền đất phương Nam

Sáng ngời tình yêu thủy chung.

Chất ngất trong ta tấm lòng ai thiết tha mong đợi.

Tiếng ca mơ màng theo cung đàn Dạ cổ hoài lang.


Từ là từ phu tuớng bảo kiếm sắc phong lên đàng.

Vào ra luống trông tin bạn.

Năm canh mơ màng.

Em luống trông tin chàng.

Cho gan vàng quặn đau ý a.


Ôi tiếng ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam.

Ôi tiếng ca gói trọn tấm lòng thủy chung.

Buổi ấy ra đi tưởng ngàn năm lẻ đôi én nhạn.

Hôm nay quay về xin cùng nhau nói câu sum vầy.


Lòng đây thiết tha mong đợi xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.

Hoài lang tiếng ca đang gọi ta quay về Bạc Liêu mến yêu.

Video Clip Trở Lại Bạc Liêu - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !