OM MANI PAD ME HUM (Thần chú Đức Đại Bi Quan Âm) - Quỳnh Trang

Thần chú Đức Đại Bi Quan Âm) - Quỳnh Trang

OM MANI PAD ME HUM (Thần chú Đức Đại Bi Quan Âm) - Quỳnh Trang.

OM MANI PAD ME HUM (Thần chú Đức Đại Bi Quan Âm

- Nguyện cho nhân sinh giải thoát, người đến thế gian nguy nan.
 Ai phát tâm niệm trì thần chú, bao hiểm nguy sẽ được an lành.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
- Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn, đau thương.
Phước ban diệt trừ phiền não, Quán Âm giúp ta thoát nạn.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
- Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta.
Ước mong đều được tọai ý, chú tâm trì luôn mỗi ngày.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
- Bệnh đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây.
 Chí tâm niệm hoài thần chú Quán Âm giúp ta thoát nạn.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
- Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra.
6 âm tâm thành cung kính, bao a chướng kia biến tan hóa lành.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
- Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quán Thế Âm.
 Bánh xe luân hồi ngừng dứt, sẽ tái sinh tịnh độ an lành.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
-Đại bi quan âm tâm chú, người nhớ kỹ 6 chữ diệu kỳ.
 6 cõi luân hồi thoát khỏi, hóa sanh hoa sen trở về.
)Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum)
- Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh bang.
 Trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quán Âm thanh tịnh hiền hòa.
(Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum....)

OM MANI PAD ME HUM (Thần chú Đức Đại Bi Quan Âm) - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !