Trở Về Cát Bụi - Quỳnh Trang

trở về cát bụi Quỳnh Trang

Trở Về Cát Bụi - Quỳnh Trang.

Trở Về Cát Bụi (Minh Kỳ) : Lời

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao.

Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh chức quyền cao sang
Có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu
Như nước trôi qua cầu.
Này lời hứa này thủy chung
Này tình yêu chót lưỡi đầu môi
Cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai
Như áng mây cuối trời.

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này chóng phai.

Người nhớ cho, ta là cát bụi
Trở về cát bụi xin người nhớ cho.
Người nhớ cho, ta là cát bụi
Trở về cát bụi... xin người nhớ cho.

Trở Về Cát Bụi - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !

Xem thêm ca khúc của Quỳnh Trang