ƯỚC NGUYỆN - QUỲNH TRANG

UOC-NGUYEN-QUYNH-TRANG

Ước Nguyện - Quỳnh Trang.

Ước Nguyện - Sáng tác: Hoàng Kim (Thiên Quang)

Nay kiếp người bao trầm luân khổ ái
Tai biến, chiến trường tăm tối lầm than
Chia ly nhiều như thời đang mạt pháp
Tiếng khóc than, không thể tả nên lời.

Con ước nguyện được về nơi Phật Quốc ❤️❤️❤️
Che chở hồn con, bóng mát vô biên
Ánh sáng chiếu trong lúc thiền nguyên thuỷ
Ngày quán đêm, nghe Cổ Nhạc Âm Trời

Con thương xót bao nhiêu người đói kém
Bận rộn kiếm tìm không đủ ấm no
Bồ Tát gian truân, lòng con tưởng niệm
Thuần chay cho khỏi nghiệp chướng đong đầy.

Phật, Bồ Tát sẽ xót thương muôn thuở
Vì chúng sanh còn đắm đuối mê lầm
Con quỳ xuống, lòng muốn xin cứu cánh
Cõi Thiên Đàng Cực Lạc Phật từ bi 💕💕💕

ƯỚC NGUYỆN - QUỲNH TRANG

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !