VỀ VỚI PHẬT - QUỲNH TRANG

VE-VOI-PHAT-QUYNH-TRANG

Về Với Phật - Quỳnh Trang.

Về Với Phật - Sáng tác : Hoàng Kim & Bảo Viên

Đức Thế Tôn ở cõi Thiên Đàng
Hào quang toả sáng như nghìn thái dương
Hằng hà sa số Phật mười phương
Cùng nhau thành kính vô vàn yêu thương

Khi Thế Tôn ở cõi dương trần
Ngài thương nhân thế trải nhiều khổ đau
Ngài rời ngôi báu trên cao
Chịu nhiều khổ ải cứu độ chúng sanh

Ngài mang ánh sáng từ bi đưa đường dẫn lối cứu người u mê
Bởi do tham - sân - si làm cho người u tối, bước chân sai đường
Nguyện xin soi sáng tâm con, cho con được thấy tướng mầu Thế Tôn
Lòng con ghi tạc trọn đời, nguyện xin sám hối theo lời Phật khuyên.

Hỡi thế nhân, xin hãy giác ngộ ❤️❤️❤️
Đừng gieo nghiệp ác, đổi lại khổ sầu
Trở về bên Phật từ bi
Học buông học nhẫn, bình an trọn đời.

Về Với Phật - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !