BÔNG SO ĐŨA TRẮNG - QUỲNH TRANG

BÔNG SO ĐŨA TRẮNG

Bông So Đũa Trắng - Quỳnh Trang.

Bông So Đũa Trắng - Lời bài hát

Ngày chàng ra đi hẹn mùa sua đũa nở

Chàng sẽ quay về…. câu hẹn ước bên nhau

Nàng đợi mong đã bao mùa bông trổ

Nước mắt thương chờ… ôm sầu nhớ mênh mông

Em ngóng trông… thao thức bao canh trường

Người đi xa vắng… bấy lâu không trở về

Nơi bến xưa em… đợi mong chàng về

Ai ngờ bên sông vắng anh… thay lòng đổi dạ người ơi


Bao mùa… bao mùa sua đũa trổ bông

Là bao nỗi nhớ… nhớ thương ai trong lòng

Anh ra đi không… hẹn buổi quay về

Để em não nề thơ thẩn suốt đêm thâu

Nào ngờ…. nào ngờ chàng trở về đây

Cùng ai chung bóng kết hoa dây tơ hồng

Chàng ơi sao chua xót trong lòng

Thương bông sua đũa trắng sắc son chung vẹn lòng

Chàng ơi sao chua xót trong lòng

Tương tư sua đũa trắng trách ai…. sao bạc lòng


Gió.. gió sương rơi lạnh trên bờ dải loan… xót xa

Hoa trắng đợi chờ.. người đã xa mờ

Buồn ai.. sua đũa… trắng tương tư

Cánh hoa rơi rụng… bên bờ sông… nhớ thương

Còn đâu… lời hẹn hôm nào (nước trôi qua cầu)

Khóc cho thân phận nhạt sầu biệt ly… dở dang


Bao mùa… bao mùa sua đũa trổ bông

Là bao nỗi nhớ… nhớ thương ai trong lòng

Anh ra đi không… hẹn buổi quay về

Để em não nề thơ thẩn suốt đêm thâu

Nào ngờ…. nào ngờ chàng trở về đây

Cùng ai chung bóng kết hoa dây tơ hồng

Chàng ơi sao chua xót trong lòng

Thương bông sua đũa trắng sắc son chung vẹn lòng

Chàng ơi sao chua xót trong lòng

Tương tư sua đũa trắng trách ai…. sao bạc lòng


Người ơi..sao anh nỡ phụ tình

Người ơi.. sao anh nỡ phụ tình.

Video Clip Bông So Đũa Trắng - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !